MHM Tədris Mərkəzi tərəfindən 26.11.2023 tarixində keçiriləcək Təkmilləşdirmə, Lisey və Gimnaziyalara hazırlıq sinifləri üçün keçiriləcək onlayn sınaq imtahanında fənnlər üzrə istifadə ediləcək mövzularla tanış ola bilərsiniz.
💻 Məlumat üçün bildirək ki, sınaq mhmsinaq.az saytında onlayn keçiriləcəkdir. Sınağa indi qeydiyyatdan keçə bilərsiniz.

Lisey və gimnaziya sinifləri üçün

4-cü sinif – 5-ci sinfə qəbul üçün:
– Natural ədədlər
– Natural ədədlər üzərində əməllər
– Bərabərsizlik
– Vurmanın xassələri
– Tənliklər
– Məsələ həlli (tam hissə modeli ilə)
– Yuvarlaqlaşdırma
– Perimetr

5-ci sinif – 6-cı sinfə qəbul üçün:
– Natural ədədlər
– Natural ədədlər üzərində əməllər
– Adi kəsrlər
– Onluq kəsrlər
– Ədədin hissəsinin tapılması
– Hissəsinə görə ədədin tapılması
– Bərabərsizlik
– Vurmanın xassələri
– Tənliklər
– Məsələ həlli
– Yuvarlaqlaşdırma

6-cı sinif – 7-ci sinfə qəbul üçün:
– Natural ədədlər
– Natural ədədlər üzərində əməllər
– Sadə ve mürəkkəb ədədlər
– ƏBOB və ƏKOB
– Adi kəsrlər
– Onluq kəsrlər
– Ədədin hissəsinin tapılması
– Hissəsinə görə ədədin tapılması
– Bərabərsizlik
– Vurmanın xassələri
– Tənliklər
– Məsələ həlli
– Yuvarlaqlaşdırma

7-ci sinif – 8-ci sinfə qəbul üçün:
– Natural ədədlər
– Natural ədədlər üzərində əməllər
– Sadə ve mürəkkəb ədədlər
– ƏBOB və ƏKOB
– Adi kəsrlər
– Onluq kəsrlər
– Ədədin hissəsinin tapılması
– Hissəsinə görə ədədin tapılması
– Bərabərsizlik
– Vurmanın xassələri
– Tənliklər
– Məsələ həlli
– Yuvarlaqlaşdırma

4-cü sinif – 5-ci sinfə qəbul üçün:
Fonetika
Leksika
İsim

5-ci sinif – 6-cı sinfə qəbul üçün:
Fonetika
Leksika
İsim

6-cı sinif – 7-ci sinfə qəbul üçün:
Fonetika
Leksika
İsim
Sifət
Say

7-ci sinif – 8-ci sinfə qəbul üçün:
Fonetika
Leksika
İsim
Sifət
Say

Təkmilləşdirmə sinifləri üçün

5-ci sinif üçün:
1. Mövqeli və mövqesiz say sistemləri
2. Natural ədədlər
3. Natural ədədlərin müqayisəsi
4. Natural ədədlərin yuvarlaqlaşdırılması
5. Dəyişənli ifadələr
6. Toplama və çıxma əməlləri. Tənliklər
7.Vurma və bölmə əməlləri. Tənliklər
8. Ədədin bölənləri
9. Adi kəsrlər və bölmə əməlləri
10. Bərabər kəsrlər
11. Düzgün kesrler, Düzgün olmayan kesrler
12. Kəsrlərin müqayisəsi
13. Qarışıq ədədlərin müqayisəsi
14. Ədədin hissəsinin tapılması
15. Hissəsinə görə ədədin tapılması
16. Mexrecleri Bərabər olan Kəsrlərin toplanması
17. Qarışıq ədədlərin toplanması
18. Mexrecleri Bərabər olan kesrlerin çıxılması
19. Qarışıq ədədlərin çıxılması
20. Tam ədəddən kesr Ədədin çıxılması

6-cı sinif üçün:
1. Sadə və mürəkkəb ədədlər
2. Mürəkkəb ədədin sadə vuruqlara ayrılması
3.Ən böyük ortaq bölən
4. Ən kiçik ortaq bölünən
5. Kəsrin əsas xassəsi
6. Kəsrlərin ixtisarı
7. Müxtəlif məxrəcli kəsrlərin müqayisəsi
8. Müxtəlif məxrəcli kəslərin toplanması və çıxılması
9. Qarışıq ədədlərin toplanması və çıxılması
10. Kəsrlərin vurulması
11. Kəsrlərin bölünməsi
12. Hissəsinə görə ədədin tapılması
13. Nisbət
14. Tenasüb
15. Düz mütənasib kəmiyyətlər. Mütənasiblik emsali
16. Ədədin verilmiş ededlerle düz mütənasib hissələrə bölünməsi
17. Tərs mütənasib kəmiyyətlər
18. Ədədin verilmiş ədədlərlə Tərs mütənasib hissələrə bölünməsi

7-ci sinif üçün:
1. Farengeyt ölçü vahidi
2. Hadisənin ehtimalı
3. Hadisələrin cəmi
4. Rasional ədədlərin yazılışı və oxunuşu
5. Dövri onluq kəsrlər
6. Dövri onluq kəsrlərin adi kəsrə çevrilməsi
7. Rasional ədədlərin müqayisəsi
8. İki nöqtə arasındakı məsafə
9. Rasional ədədlər üzərində əməllər və xassələri
10. Perpendikulyar və mail
11. Düz xətlərin paralellik əlamətləri
12. Uyğun tərəfləri paralel və perpendikulyar olan bucaqlar
13. Birhedli ve onun hasili

8-ci sinif üçün:
1. Təqribi kvadrat kök
2. Hasilin və nisbətin kvadrat kökü
3. Vuruğun kök işarəsi altından çıxarılması
4. Vuruğun kök işarəsi altına salınması
5. Kvadrat kök daxil olan ifadələrin çevrilmələri
6. Ədədin standart şəkli
7. Pifaqor teoremi
8. Kvadrat tənliklər
9. Viyet teoremi

5-ci sinifə üçün:
Fonetika
Leksika
İsim

6-cı sinif üçün:
Fonetika
Leksika
İsim

7-ci sinif üçün:
Fonetika
Leksika
İsim
Sifət
Say

8-ci sinif üçün:
Fonetika
Leksika
İsim
Sifət
Say

5-ci sinifə üçün:
Dinləmə mətni
To be
Present simple
Wh questions with be and do/does
Vocabulary

6-cı sinif üçün:
Dinləmə mətni
Past simple regular/irregular verbs
Conjunctions (so,because)
Vocabulary

7-ci sinif üçün:
Dinləmə mətni
Past simple (to be used to)
Too/enough
Subject +to be+Adjective+infinitive
Vocabulary

8-ci sinif üçün:
Dinləmə mətni
Present perfect
İnterrogative and negative sentences in the Present Perfect
Use of never,ever, just,yet,for and since
Vocabulary